22-Të këqijtë binden prej frikës, të mirët prej dashurisë.

 

Aristoteli është emri më embelmatik i filozofisë në periudhën antike greke.Disa nga thëniet më të njohura te tij….!


1- Është e vështirë që të ndodhë diçka pa një arsye, apo pa një parim.

2- Fillimisht ki një objektiv të qartë. Së dyti, gjej mjetet për ta arritur. Së treti përshtat mjetet.

3- Demokraci është atëherë, kur sundues janë të varfërit dhe jo të pasurit.

4- Shtresat e ulëta ngrenë krye për të qenë të barabartë, dhe të barabartët ngrenë krye sepse duan të jenë shtresë sunduese. Kjo është gjendja mendore që i krijon revolucionet.

5- Njerëzit i krijojnë zotat sipas vetes, jo vetëm për nga pamja, por edhe për nga mënyra e jetesës.

6- Edukimi i mendjes pa edukimin e zemrës, nuk është aspak edukim.

7-Miku i të gjithëve nuk është miku i askujt.

8- Një qytet i madh nuk duhet ngatërruar me një qytet të populluar.

9- Miku i vërtetë është një shpirt në dy trupa.

10- Të gjitha veprimet njerëzore kanë një ose më shumë prej këtyre shkaqeve: fati, natyra, detyrimi, zakoni, arsyeja, pasioni, dëshira.

11- Në më të mirën e tij, njeriu është më fisniku i të gjitha kafshëve; po të mos ishin ligji dhe drejtësia, ai do të ishte kafsha më e keqe.

12- Ka vetëm një mënyrë për të shmangur kriticizmin: mos bëj asgjë, mos thuaj asgjë dhe ji thjesht asgjë.

13- Familja është shoqata e krijuar nga natyra për të siguruar nevojat e njeriut.

14- Dinjiteti nuk matet me titujt që zotëron, por me vetëdijen që i meriton.

15-Mirë është që në jetë ashtu si në gosti, të mos dalësh as i etur as i dehur.

16-Sikurse një dallëndyshe e vetme nuk sjell pranverë, sikurse si një ditë e vetme nuk sjell pranverë; ashtu një ditë, një kohë e shkurtër nuk e bën njeriun të bekuar e të lumtur.

17- Lumturia varet nga ne.

18-Ai që ka shumë miq, nuk ka asnjë.

19- nëntë raste në dhjetë, gruaja shfaq më shumë dashuri, sesa ndjen.

20- Njeriu nga natyra është një kafshë politike.

21– Njohja e vetes, është fillimi i çdo urtësie.

22-Të këqijtë binden prej frikës, të mirët prej dashurisë.

Advertisement